Fastighetsmäklare och Lägenheter

April 21, 2008

Fastighet & fastigheter

Filed under: — admin @ 11:22 pm

Fastighet & fastigheter. En fastighet definieras som fast egendom som har ett tillhörande markområde. Således kan en fastighet vara olika byggnader men även växtlighet. Du hittar de reglerande förutsättningarna för i fastigheter i Jordabalken, SFS 1970:994. Här kan man bland annat läsa att fastigheter avgränsas ”horisontellt eller både horisontellt och vertikalt”. När det gäller vissa typer av byggnader, stängsel och ledningar som är placerade på en aktuell fastighet ”för stadigvarande bruk” så räknas dessa som fastighetstillbehör. Enligt Lantmäteriet blir antalet fastigheter i Sverige allt fler. Varje år beräknas 20 000 nya fastigheter tillkomma.

Fastighetsskötsel och underhåll är de två verksamhetsområden som innefattas upprätthållandet av en fastighet. I Sverige måste varje enskild fastighet ha en fastighetsbeteckning. Om du ämnar bygga ut, eller på något annat sätt förändrar din fastighets gränser, så måste du först vända dig till lantmäterimyndigheterna. Sedan 1974 styrs denna verksamhet centralt av Lantmäteriverket. Detta statliga verk har emellertid även regionala och kommunala myndigheter och kontor. När man talar om fastigheter skiljer man på fast och lös egendom. Skillnaden dem emellan är mycket central inom juridiken. Till lös egendom räknas, förutom lösöre, även vissa rättigheter.

Innan du köper en fastighet är det alltid en god idé att ta kontakt med en ekonomisk rådgivare. Vidare ska du alltid vända dig till din bank för att få ett lånelöfte. Före ett köp eller en försäljning av en fastighet kan bli möjlig krävs en grundlig inspektion. På så vis minskar riskerna för att du kommer att utsättas för en obehaglig överraskning längre fram.

När du ska köpa eller sälja en fastighet så kommer du att komma i kontakt med en fastighetsmäklare. Det är en person som förmedlar fastigheter, eller delar av fastigheter. För att man ska kunna arbeta som fastighetsmäklare i Sverige så måste man vara ansluten till Fastighetsmäklarnämnden (FMN). Denna myndighet utövar tillsyn över fastighetsmäklarna och kan, om saklig grund föreligger, belägga mäklare med näringsförbud. Vidare kan de också varna mäklare och du kan höra av dig till FMN för att få upplysning om just din mäklare har blivit varnad.

Om du vill sälja en fastighet kan du be flera mäklare att lämna ett anbud på försäljningsuppdraget. Boka därefter in ett personligt möte med de mäklare som du tycker verkar vara lämpligast. Vid en förmedling av en fastighet kan en mäklare ta betalt på två olika sätt. Antingen tar mäklaren en viss procent av fastighetens försäljningspris, eller en på förhand fastställd kostnad. Fundera igenom vilket av dessa två alternativ som kan vara mest lönsamt för dig när du säljer din fastighet. I samband med att du anlitar en mäklare är det mycket viktigt att du förhör dig om exakt vad som ingår i dennes arvode. Därmed kan den aktuella mäklaren inte lägga på några oväntade utgiftsposter längre fram.

För att din mäklare ska göra ett så bra jobb som möjligt, vid försäljningen av din fastighet, krävs det att han eller hon har en mycket god lokalkännedom. Då kan du också på ett tidigt stadium få en preliminär uppgift på hur mycket din fastighet kommer att säljas för.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress