Fastighetsmäklare och Lägenheter

August 29, 2008

Värdering av hus

Filed under: — admin @ 3:45 pm

Värdering av hus. Det kan finnas flera olika anledningar till varför man vill värdera sitt hus. Vanligt är att man gör en värdering av sitt hus i samband med att man ska sälja det. Andra orsaker kan vara att skilsmässa, där den ena parten bor kvar i huset, men även om huset har fått någon större skada. En värdering av ett hus kan gå till på två sätt.

>> Kostnadsfri värdering av Bostad/Lägenhet, Ansök här !

Antingen försöker du själv bilda dig en uppfattning efter bästa förmåga, eller så låter du en värderingsman göra jobbet åt dig. Att få sitt hus värderat av en mäklare är i regel gratis. Man betalar en viss summa, ungefär runt 2 000 kronor, för att få huset värderat. När huset sedan säljs så får du tillbaka denna summa. Detta förutsatt att du använder dig av samma mäklare för att göra värderingen och sköta försäljningen. För att kunna kalla sig auktoriserad värderingsman så måste man ha passerat de teori- och praktikkrav som finns uppställda.

Två nyckelord i sammanhanget är aktualitet och oberoende. Auktoriserar värderare gör Samfundet för fastighetsekonomi (SFF). På deras hemsida hittar du en lista över de värderare som finns i Sverige. Det är alltid bra att vara noggrann och kontrollera så att den mäklare som du anställt för att utföra en värdering är medlem i SFF. På hemsidan hittar du också information om god värderarsed.

För direkt kontakt med SFF ringer du 08-667 95 90. Då du anlitar en mäklare för att göra en värdering av ditt hus så är det viktigt att denne har god lokalkännedom. Med god lokalkännedom menas i det här fallet att han eller hon har koll på hur mycket liknande hus i området sålts för under den senaste tiden.

När man gör en värdering av ett hus är det flera olika saker som man väger samman. Storlek och läge är två avgörande parametrar. Men det är långt ifrån allt. Som värderingsman gör man en noga inspektering av samtliga rum i huset och tittar på dess allmänna standard. Generellt sett kan man säga att de två viktigaste rummen i huset är kök och badrum. Förklaringen till detta är att det är dessa rum som är dyrast att renovera.

Man ska också vara medveten om att hus värderas utifrån vad som finns, respektive inte finns, i närområdet. Finns det en affär, skola och dagis, samt grönområden i närheten av huset så är detta naturligtvis ett plus. Ett stökigt diskotek eller en intilliggande bullrig väg kan ge en motsatt effekt vid värderingen. Kom ihåg att du ska göra en värdering så tidigt som möjligt när du står i begrepp att sälja ditt hus.

På så vis får du en god uppfattning om hur mycket pengar du kommer att kunna lösgöra för att investera i en ny bostad. Om du skulle bli missnöjd över hur mycket ditt hus har värderats till så kan det vara aktuellt att utföra en del reparations- och renoveringsarbete innan du säljer det. Du ska dock alltid tala med din mäklare innan du börjar snickra och måla. Denna kan göra en uppskattning av huruvida du kommer att få tillbaka de pengar du satsar på att fräscha upp huset vid en framtida försäljning.

Om du själv vill bilda dig en uppfattning om hur mycket ditt hus skulle vara värt vid en försäljning så kan du kolla i din lokaltidning för att se priserna på liknande hus i området. Vidare kan du ta kontakt med inskrivningsmyndigheten hos tingsrätten i den kommun där du bor. Här finns samtliga beviljade lagfarter registrerade. Den summa som värderingsmannen slår fast att ditt hus är värt behöver med nödvändighet inte vara densamma som utropspriset. Anledningen till detta är att man vill locka fler intressenter till visningen och budgivningen.

Sedan en tid tillbaka finns det en rad aktörer på Internet som erbjuder värdering av ditt hus. För en mindre summa, vanligtvis ett par hundra kronor, så kan du få ditt hus värderat. Kom dock ihåg att du alltid noga ska kontrollera vad som exakt ingår i deras service. Se också till att du jämför de olika aktörerna på marknaden.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress