Fastighetsmäklare och Lägenheter

August 29, 2008

Värdera lägenhet

Filed under: — admin @ 3:45 pm

Värdera lägenhet. Om du vill värdering din lägenhet så kan du gå tillväga på två sätt. Antingen kan du försöka att efter bästa förmåga göra dig en uppfattning om lägenhetens värde, eller så kan du ta kontakt med en mäklare som är auktoriserad värderingsman.

>> Kostnadsfri värdering av Bostad/Lägenhet, Ansök här !

För att en person ska kunna kalla sig för auktoriserad värderingsman krävs det att denna passerat de teori- och praktikkrav som finns uppställda. Två honnörsord i sammanhanget är aktualitet och oberoende. Med det menas att en värderingsman dels ska hålla sig ā jour med vad som händer på marknaden, dels vara oberoende och självständig gentemot dig som beställt tjänsten.

Att få sin lägenhet värderad är i regel kostnadsfritt. Du betalar en viss summa, ungefär 2 000 kronor, i samband med att värderingen av lägenheten utförs. Denna summa får du sedan tillbaka av mäklaren då lägenheten har sålts. Detta naturligtvis förutsatt att du använder dig av samma mäklare vid värderingen, som vid försäljningen.

Det kan finnas en rad olika orsaker till varför man vill få sin lägenhet värderad. Vanligaste anledningen är att man vill sälja sin lägenhet. Men en värdering av en lägenhet kan också vara aktuell vid en skilsmässa, där den ena parten väljer att bo kvar. Det är alltid bra att göra en värdering av sin lägenhet så tidigt som möjligt efter att man bestämt sig för att flytta. Värderingen av lägenheten utgör en grund för hur mycket pengar du kommer att kunna lägga på din nya bostad. Att värdera lägenheten efter att den utsatts för skada är också mycket vanligt.

När man värderar en lägenhet är det flera olika saker som man ska väga samman. Två viktiga saker är lägenhetens storlek och dess läge. Men när det gäller läget så kan två lägenheter som är lika stora och ligger i samma område ändå värderas olika högt. Förutom lägenhetens allmänna standard och eventuella behov av renoveringsarbete så spelar utsikten en mycket stor roll. Ofta värderas lägenheter som ligger på första våningen något lägre än de som ligger längre upp i huset.

Köket och badrummet är de två enskilt viktigaste rummen vid en värdering. Anledningen till detta är att det är dessa rum som man får betala mest för att renovera. Sedan spelar också takhöjd, samt förekomsten av balkong och kakelugn en stor betydelse. Man ska inte heller glömma att väga in gemensamma utrymmen såsom tvättstuga och allrum vid en värdering av lägenhet. Hur parkeringsmöjligheterna ser ut i området spelar naturligtvis också en stor roll.

Ligger lägenhet på tredje våningen eller högre så är det naturligtvis en stor fördel om det finns hiss. I samband med att man värderar en lägenhet så ska man också kontrollera bostadsrättsföreningens ekonomi. Man kan exempelvis höra sig för om det planeras några större renoveringsarbeten på fastigheten under den kommande tiden.

Men, det är vidare även viktigt att man tittar på saker som ligger i lägenhetens närområde såsom skola, dagis, grönområde, butiker och restauranger. Vid en ordentlig värdering av en lägenhet granskas också den allmänna bullernivån i området. Ligger det exempelvis en hårt trafikerad väg nära lägenheten, eller ett diskotek så kan detta inverka negativt vid en värdering. Motsatt effekt har en näraliggande badstrand.

Skulle du bli besviken på den siffra som värderingsmannen kommer fram till så finns det en del saker som du kan göra för att höja lägenhetens värde. Men innan du börjar med alltför omfattande renoveringsarbete inför en stundande försäljning så bör du först tala med din mäklare. Han eller hon kan avgöra ifall du kommer att få tillbaka de pengar som du lägger ner i reparationsarbeten vid den framtida försäljningen. Vad din lägenhet värderas till behöver med nödvändighet inte vara detsamma som utropspriset vid försäljning.

Det är vanligt att utropspriset ligger något under det som värderingsmannen kommit fram till. Anledningen till detta är att man vill locka till sig fler intressenter till visningen. Sedan en tid tillbaka kan du också värdera din lägenhet direkt över Internet. Det finns ett flertal olika aktörer på marknaden. Några av dessa är Bovärde, Bostadsvärdering och HemPris.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress