Fastighetsmäklare och Lägenheter

August 29, 2008

Värdera bostad

Filed under: — admin @ 3:43 pm

Värdera bostad. För att värdera din bostad kan på gå tillväga på två sätt. Antingen kan du själv göra en uppskattning av bostadens värde eller så kan du överlåta det till en mäklare. Det kan finnas en rad skäl till varför man vill värdera sin bostad. Vanligt är att man låter en fackman värdera bostaden inför en försäljning. Men bodelning eller arvskifte kan också vara anledningar till att man utför en värdering av bostaden.

>> Kostnadsfri värdering av Bostad/Lägenhet, Ansök här !

Vanligt är att man värderar bostaden då det uppkommit skador eller ifall man tänkt belåna fastigheten ytterligare, för att därmed finansiera en ombyggnad eller renovering. Om du vänder dig till en mäklare för att få din bostad värderar så brukar denne i regel inte ta ut någon ersättning. Det fungerar så att du betalar en summa, omkring 2 000 kronor, som du får tillbaka när objektet är sålt. Kom dock ihåg att du måste använda dig av samma mäklare för att du ska kunna få tillbaka några pengar.

Mäklaren sätter samman en så kallad nettokalkyl. Den innebär att du enkelt kan se hur mycket som finns kvar när dina lån, avgifter och skatter är betalda. Nettokalkylen är mycket värdefull för dig som tänkt köpa en ny bostad direkt efter att du sålt din gamla. Du får i och med nettokalkylen en mycket god uppfattning om hur mycket pengar som du kommer att kunna frigöra för att placera i ett nytt objekt. När du anlitar en mäklare för att få din bostad värderad är det av yttersta vikt att denne har en god lokalkännedom. Med god lokalkännedom menas, i det här fallet, att man vet hur mycket liknande objekt har sålts för i området under den senaste tiden.

För att en person ska kunna arbeta professionellt med att värdera bostäder, så måste denne vara auktoriserad. Innan man kan bli auktoriserad värderingsman så måste man bestå de praktik- och teorikrav som finns. Nyckelord för de personen som arbetar med att värdera bostäder är aktualitet och oberoende. När det gäller aktualitet så innebär det enkelt uttryckt att värderingsmannen kontinuerligt måste arbeta med värdering av objekt för att därmed hålla sig ā jour om vad som händer på marknaden. Det krav på oberoende som ställd innebärm att värderingsmannen ska vara oberoende och självständig gentemot dig som beställt tjänsten.

När man värderar en bostad är det flera olika saker som man väger in. Ibland hör man att en bostads värde skulle vara uträknad från ett snittpris i kvadratmeter i ett visst område. Denna utsaga ska dock inte ses som något annat än en grov uppskattning. Det finns nämligen så många saker som spelar roll när man ska värdera en bostad. När det gäller bostadens läge så kan bostäder som ligger mycket nära varandra, och som är lika stora, ändå värdera olika.

Om en bostad som ligger på tredje våningen och har utsikt över havet, så kommer denna med alla sannolikhet att värderas högre än en bostad i samma hus, som ligger på bottenvåningen och som inte har utsikt över havet. Andra saker som spelar stor roll när man ska värdera en bostad är dess närhet till affärer, skola och dagis, grönområde och parkeringsplats. Vidare tar man också hänsyn till den allmänna bullernivån i området.

Har du en bostad i Stockholm, som du vill få värderad, så kan du surfa in på HemPris. Efter att du besvarat runt tjugo frågor som rör din bostad, beräknas priset. Bovärde är en annan aktör på marknaden som erbjuder värdering av bostäder direkt över Internet. De värderar bostäder i hela Sverige. Om du vill få din bostad värderad av Bovärde så kostar det 199 kronor. En annan bra sajt för sig som vill få din bostad värderad är Bostadsvärderingen. En värdering av din bostad kostar 499 kronor. I denna värdering ingår, förutom ett uppskattat värde på din bostad, även prisutveckling sedd över tid i just ditt område samt de tio senast sålda bostäderna i ditt område.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress