Fastighetsmäklare och Lägenheter

April 21, 2008

Ombildning bostadsrätt

Filed under: — admin @ 11:45 pm

Ombildning bostadsrätt. Det är många som bör en önskan om att få äga sin bostad. Att hyresrätter ombildas till bostadsrätter blir också allt vanligare. Förut skedde ombildande till bostadsrätter huvudsakligen då det rörde sig om privatvärdar. Idag får dock många som hyr av kommunala bostadsbolag samma möjlighet.

Det fungerar så att en nybildad förening köper ut hyresvärden. Ombildningen kan ske på antingen fastighetsägarens eller hyresgästernas initiativ. Men för att en hyresrätt ska kunna ombildas till en bostadsrätt krävs det att minst 2/3 av de boende hyresgästerna godkänt detta. Vidare måste fastighetsägaren godkänna försäljningen.

Godkännandet av föreningens plan måste ske skriftligt. När det gäller ombildning till bostadsrätter av allmännyttans bostäder krävs dessutom ett godkännande från länsstyrelsen. Innan man sätter igång med att arbeta för en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt ska man vara noggrann och tänka igenom situationen flera gånger. När ni har registrerat en förening så är det hög tid att lämna in en intresseanmälan till Inskrivningsmyndigheten. Om en försäljning inte skulle ske inom två år så krävs det att intresseanmälan förnyas.

En viktig uppgift för en nybildad bostadsrättsförening är att göra upp en ekonomisk plan. I den ekonomiska planen ska det finnas uppgifter om årsavgift och insats men också framtida reparationskostnader. Föreningen får inte upplåta lägenheterna till sina medlemmar innan den ekonomiska planen är upprättad. Den ekonomiska planen ska sedan godkännas av Boverket. En så kallad intygsgivare ger klartecken för att den ekonomiska planen är hållbar och att de beräkningar som gjorts känns rimliga. Vid tillträdet ska fastigheten betalas och ett köpebrev undertecknas. Vanligen sker detta på banken. I samband med detta blir föreningen ägare av fastigheten.

Vidare ska man komma ihåg att den hyresgäst som sätter sig emot ombildandet har rätt att bo kvar i sin lägenhet med oförändrade rättigheter. Anledningen till detta är att den nybildade bostadsrättsföreningen, enligt gällande lag, måste överta alla skyldigheter som hyresvärd. Bostadsrättsföreningar lyder under bostadsrättslagen. Skulle det vara så att en hyresgäst först inte vill ombilda sin bostad till en bostadsrätt, med sedan ångrar sig, så går detta bra. Rätten att köpa sin lägenhet gäller emellertid endast ett år efter att hyresgästen fått sitt första erbjudande.

Om förenings stadgar tillåter det så tas en så kallad upplåtelseavgift. När ett år har gått har förköpsrätten försvunnit. Det innebär att bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut ett marknadspris för bostadsrätten. Fördelen med att ombilda hyresrätten till en bostadsrätt är att ditt inflytande ökar, när det exempelvis gäller saker som ombyggnationer. Genom att själv vara delaktig i underhållet så kan också kostnaderna hållas nere. Men man ska också vara medveten om att en bostadsrätt kräver ett helt annat engagemang än en hyresrätt.

När en hyresrätt ombildas till bostadsrätt brukar i regel kontakten mellan grannarna bli bättre. Ordningen och den allmänna trivseln i huset ökar. I en bostadsrätt slipper du betala hyra, vilket med tiden leder till att du kan bygga upp ditt eget kapital. En obildning till en bostadsrätt är således ofta en god ekonomisk investering. Då det inte finns någon värd som vill tjäna pengar på fastigheten bor till självkostnadspris.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress