Fastighetsmäklare och Lägenheter

April 21, 2008

Mäklare i Malmö

Filed under: — admin @ 11:45 pm

Mäklare i Malmö. I Malmö finns det ett stort antal mäklare som kan hjälpa dig med försäljningen av din bostad. Du ska alltid jämföra flera olika aktörer på marknaden innan du väljer att anlita någon för att sälja din bostad. Be ett antal mäklare att lägga ett anbud på försäljningen av din bostad. Välj sedan ut några av dessa mäklare för att träffa dem personligen. Innan du anlitar en mäklare i Malmö är det av yttersta vikt att du kontrollerar så att denne är ansluten till Fastighetsmäklarnämnden (FMN).

Denna statliga myndighet utöver tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige och för att kunna arbeta som mäklare måste man vara registrerad hos FMN. För att en mäklare ska kunna registrera sig his FMN krävs det att denne uppfyller vissa grundvillkor. Den mäklare som inte sköter sig kan stängas av och därmed beläggas med näringsförbud. FMN utfärdar även varningar. Genom att kontakta FMN kan du höra efter om en viss mäklare i Malmö har fått en varning. Man ska dock vara medveten om att FMN inte avgör ekonomiska tvister. Dessa frågor tas upp i en allmän domstol eller prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

Innan du anlitar en mäklare i Malmö ska du höra efter hur denne tar betalt. En mäklare kan ta betalt på två olika sätt. Antingen genom att ta ett fast pris, eller genom att ta en viss procent på försäljningssumman. I regel brukar det ligga mellan två till fyra procent. Försök att räkna ut vilket alternativ som blir mest ekonomisk lönsamt för dig. Du ska även försöka att göra en utvärdering av de olika mäklarna i Malmös kompetenser och tjänster. Hör dig alltid för om exakt vad som ingår i priset. Att din mäklare i Malmö har god lokalkännedom om det området din bostad ligger är extremt viktigt. På så vis kan du på ett tidigt stadium få en god uppfattning om hur mycket du kommer att få ut vid försäljningen.

Ett av Malmös största mäklarföretag heter Egema Fastighetsförmedling. Företaget har en lång erfarenhet av att förmedla bostadsrätter, villor, radhus, lokaler och fritidshus i Malmö med omnejd. För att komma i direkt kontakt med Egema Fastighetsförmedling i Malmö ringer du 040-611 83 14. En annan central aktör på marknaden är Bocenter i Malmö AB. De förmedlar lägenheter, villor, tomter och gårdar i Malmöregionen. Du når Bocenter i Malmö AB på telefonnummer 040-26 05 22.

Om du letar efter en bostadsrätt i Malmö kan du vända dig till Marcus fastighetsförmedling. De kan erbjuda ett stort utbud av lägenheter i Malmö. För direkt kontakt med Marcus fastighetsförmedling i Malmö ringer du 040-23 70 39. Fastighetsmäklare Lindwall’s har över 30 års erfarenhet av branschen och arbetar med att förmedla olika objekt i Malmö-Lundregionen. För direkt kontakt med Linwall’s ringer du 040-22 18 00.

Några andra aktörer på marknaden är Skånsk Fastighetsförmedling (tfn 040-30 60 45), Dagens Mäklare i Malmö (tfn 040-15 15 59), Mäklare Duivens (tfn 040-13 03 50), Våningen & Villan Fastighetsförmedling (tfn 040-98 11 77) och Bonusmäklarna i Malmö (tfn 040-15 39 30).

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress