Fastighetsmäklare och Lägenheter

April 21, 2008

Hyresrätt

Filed under: — admin @ 11:32 pm

Hyresrätt. Upplåtelseformen hyresrätt innebär att du nyttjar en lägenhet under en tid. Som innehavare av en hyresrätt så äger du inte lägenheten. Således betalar du inte heller någon insats för hyresrätten. Hyresrätt är en mycket vanlig boendeform i Sverige. Man skiljer mellan flera olika former av hyresrätter. Det kan exempelvis vara bostadshyresrätt, kooperativ hyresrätt, lokalhyresrätt och insatshyresrätt. I Jordbalken 12e kapitel återfinns Hyreslagen. Här hittar du de lagar som styr hyrandet av lägenheter.

I Hyreslagen, som tillkom redan 1734, kan du läsa om de bestämmelser som reglerar avtalstid, hyresnedsättning vid försummelse men också vilka regler som gäller vid uppsägning av hyresavtal. Vidare står här att det är i princip förbjudet att hyra ut en lägenhet under en bestämd tid. Undantaget är om det gäller uthyrning i andrahand. Det är mycket viktigt att understryka att hyresrätter inte får överlåtas mellan hyresgäster mot betalning. I vardagligt tal så kallas detta för svart kontrakt.

Likväl kan du använda din hyresrätt som bytesobjekt. Som innehavare av en hyresrätt som har du ett besittningsskydd. Det innebär att det måste finnas saklig grund för att motivera en vräkning. Om du skulle bli oförmögen att betala din hyra i tid så kommer du att få en tidsfrist.
Skulle hyresvärden inte kan tillhandahålla lägenheten i sådant skicka som utlovats, på den dag som du ska flytta in, så har du rätt till ersättning. Vidare ska det alltid finnas en standard som alla hyresrätter ska kunna uppvisa. Du ska exempelvis ha tillgång till värme, rinnande kallt och varmt vatten men också avlopp. Förutom detta ska det finnas en kyl där du kan vara livsmedel, men också en toalett med faciliteter som gör det möjligt för dig at ombesörja din personliga hygien.

Innan du skriver på ett hyresavtal så ska du kontrollera så att hyresbeloppet återfinns i avtalet. Kontrollera exakt vad som ingår i hyran och vilka kostnader som tillkommer. Du betalar i regel extra för uppvärmning av lägenheten. Men du ska höra efter ifall det ingår något förrådsutrymme samt parkeringsplats i hyran. Det är mycket viktigt att du som hyresgäst är medveten om att du inte får använda hyresrätten till något annat ändamål än vad den är avsedd för. För att använda din hyresrätt till något annat ändamål krävs det att du fått hyresvärdens tillstånd. Vidare måste du ha bott i hyresrätten i minst två år innan du kan ansöka om att förändra användningen av lokalen.

I samband med att du ska skaffa dig en hyresrätt kan det vara en god idé att ta kontakt med Hyresgästföreningen. Det är en intresseorganisation för hyresgäster i Sverige från vilka du kan få råd och tips om din hyresrätt. I dagsläget har Hyresgästföreningen över en halv miljon medlemmar. Intresseorganisationens huvudsakliga arbete innebär att förhandla om hyror med de allmännyttiga bostadsföretagen. Allmännyttiga bostadsföretag drivs i regel utan vinstsyfta. För att ett bostadsföretag ska anses vara allmännyttigt måste det få ett godkännande från länsstyrelsen. De hyror som Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretagen förhandlat fram utgör därefter hyrestak för likvärdiga hyresrätter på den aktuella orten.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress