Fastighetsmäklare och Lägenheter

April 21, 2008

Hyreskontrakt

Filed under: — admin @ 11:32 pm

Hyreskontrakt. Ett hyreskontrakt är en skriftlig förbindelse mellan en uthyrare och den hyrande. I de fall då det gäller uthyrning av en lägenhet i ett hyreshus, så bestäms de villkor som får uppställas av Hyreslagen. Den lag hittar du i Jordbalkens 12e kapitel. I Hyreslagen kan man bland annat läsa att en bostadshyresgäst har rätt till en uppsägningstid på tre månader. Vidare står det att en tidsbestämning av hyrestiden i princip är förbjuden.

Detta gäller dock inte i de fall då det handlar om uthyrning i andrahand. Som bostadshyresgäst har man också ett så kallat besittningsskydd, vilket innebär att du inte kan kastas ut från din lägenhet utan grund. Om du skulle bli oförmögen att betala hyran så får du också en tidsfrist. Du ska också vara medveten om att bostadshyresrätt aldrig har ett värde. Således ska du aldrig behöva betala något när du skriver på ett hyreskontrakt. Att sälja hyreskontrakt av denna typ är olagligt. Man får dock använda sin lägenhet för att byta den mot en annan bostad.

Om du är osäker på hur ett hyreskontrakt ska se ut så kan du hitta flera olika mallar på Internet. Det kostar pengar i regel att ladda ner dessa mallar. Likväl kan det vara väl investerade pengar. Kom ihåg att du inte får nyttja din lägenhet till något annat ändamål än vad den är avsedd för. Skulle lägenheten inte vara i det skick som ni avtalat om, den dag som du ska får tillträde, så ska du be om ersättning. I det hyreskontrakt som du skriver på så måste hyresbeloppet vara preciserat.

I samband med att du letar efter en lägenhet så kommer du säkert att gå på flertalet visningar. Kom då ihåg att det finns en standard som lägenheter måste uppfylla. Lägenheten måste ha elförsörjning, vara möjliga att värma upp, ha ett fungerande avlopp, tillgång till varmvatten, toalett, samt kyl. Ett råd kan vara att ha med sig en lista till varje visning. Här kan du skriva upp saker som gemensamma utrymmen, förråd och parkeringsplats för att därefter bocka av dessa. När det gäller hyreskontraktet är det mycket viktigt att kontrollera exakt vad som ingår i hyran, om du exempelvis ska betala extra för den eventuella parkeringsplatsen.

Vidare ska man vara medveten om att kostnaden för uppvärmning inte ingår i hyran. Så innan du skriver på ett hyreskontrakt så ska du inte bara fundera på om du klarar av själva hyran, men också de kostnader som tillkommer. I ett hyreskontrakt ska information om hyresgästen finnas. Här ska det stå hyresgästens namn, personnummer och adress. Vidare ska det finnas information om hyresgästens telefonnummer samt en kontaktperson. Förutom hyresbeloppet är det också viktigt att lägenhetsyta i kvadratmeter anges.

I hyreskontraktet ska det också anges på vilket sätt och innan vilket datum i månaden som hyran ska betalas. Om lägenheten hyrs ut möblerad ska en förteckning över möblemanget följa med som bilaga till hyreskontraktet. Lättast är om du gör tre olika kolumner som du döper till antal, benämning och anmärkning. Den sista punkten är ofta den viktigaste. Om du som ska hyra en möblerad lägenhet ser att det finns skavanker eller eventuella fel på något eller några av inventarierna så är det mycket viktigt att du påpekar detta direkt. Annars kan du stå ansvarig för skador och fel som du själv inte åsamkat.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress