Fastighetsmäklare och Lägenheter

April 21, 2008

Fastighet till salu

Filed under: — admin @ 11:26 pm

Fastighet till salu. Definitionen av en fastighet är fast egendom med ett tillhörande markområde. Du hittar de regler som styr fastigheter i Jordabalken. Inom en kommun har varje fastighet en beteckning. Det är lantmäterimyndigheterna som utför eventuella ändringar av en fastighets gränser. Generellt skiljer man mellan fastigheter som är tänkt att användas som bostäder och industrifastigheter. Det lättaste sättet att hitta fastigheter till salu är att surfa runt på Internet. Några sajter där du hittar fastigheter till salu är Objektvision, Alla annonser och Bosajt. Vidare kan du hitta fastigheter till salu din lokala mäklare.

Det är mycket viktigt att du kollar upp så att den fastighetsmäklare som du tar kontakt med är ansluten till Fastighetsmäklarnämnden (FMN). Denna statliga myndighet registrerar, och utöver tillsyn över, Sveriges fastighetsmäklare. För att en fastighetsmäklare ska kunna nsluta sig till FMN krävs det att denne uppfyller vissa grundvillkor.

Men innan du på allvar börjar leta efter en fastighet till salu är det mycket viktigt att du har fått ett lånelöfte från din bank. Om du har hittat en fastighet till salu, som du tycker verkar vara lämplig, så ska du alltid be om ett lönelöfte som ligger högre än fastighetens utropspris. Detta eftersom priset på fastigheten stiger i samband med budgivningen. Vidare bör man också ha sparat ihop en summa för att täcka topplånet vid ett eventuellt köp. Kom ihåg att du aldrig ska köpa en fastighet utan att du noga inspekterat den. När du går på en visning av en fastighet kan det vara en god idé att ha med sig en fackman. Likväl ska den privatperson som säljer sitt hus alltid redogöra för köparen om det finns allvarliga fel på huset.

Innan visningen av en fastighet är det bra om man gör upp en checklista. Annars finns det alltid en risk att man glömmer att höra sig för om någon viktigt punkt i samband med visningen. Att köpa en fastighet kräver ofta ett större åtagande än att köpa en bostadsrättslägenhet. Vidare är det inte bara själv fastigheten som du bör inspektera. Om fastigheten, som är till salu, är tänkt att användas som bostad så bör du också kontrollera närhet till grönområde, skola och dagis om du/ni har barn, men även var närmsta matvaruaffär ligger.

Det är lätt att man glömmer de aspekter som rör hur köper att en viss fastighet förändrar livet på ett praktiskt plan. Ligger fastigheten något utanför staden är kanske hushållet tvunget att köpa två bilar. Dessa typer av kostnader är något som man alltid ska försöka räkna med när man hittat en fastighet som är till salu. Förutom låneräntor och amorteringar är det också viktigt att ta med den kommunala avgiften. Denna avgift är högst 0,75 % av fastighetens taxeringsvärde. Ifall kommunen äger tomten ska du också ta med tomträttsavgäld i beräkningarna.

Förutom detta får man naturligtvis inte glömma bort kostnader för värme, vatten, el, sophämtning, försäkring, sotning och reparationer. När så budgivning drar igång är det av yttersta vikt att man vet hur högt man kan gå. Det finns två huvudsakliga tekniker vid budgivning. Antingen kan man följa med och endast höja exakt så lite som går, eller så kan man försöka knäcka de andra intressenterna genom att höja mycket direkt. Om man står som vinnare efter budgivningen så är nästa steg att underteckna kontraktet. Därefter är du/ni lyckliga ägare till en fastighet.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress