Fastighetsmäklare och Lägenheter

April 21, 2008

Bostadsrätt

Filed under: — admin @ 11:19 pm

Bostadsrätt. Att skaffa sig en bostadsrätt är ofta en av de största ekonomiska investeringarna som man gör under sitt liv. Således är det mycket viktigt att man inte gör någon förhastad affär. Det finns många saker som man ska tänka på innan man skaffar en bostadsrätt. Först och främst ska man se till att få ett lånelöfte från sin bank. Därefter kan man börja gå på olika visningar.

Upplåtelseformen bostadsrätt innebär att man äger rätt att nyttja en bostadslägenhet eller en annan lokal. Det finns ingen tidsbegränsning för bostadsrätter. I egenskap av bostadsrättinnehavare äger man en del i bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten. Innan man skaffar sig en bostadsrätt kan det vara en god idé att lösa igenom bostadsrättslagen (SFS 1991:614). Ibland händer det att hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Men först måste det framläggas ett förslag på ombildande som måste godkännas skriftligen av minst 2/3 av de boende i den aktuella föreningen.

När det gäller bostadsrättsliga frågor så skiljer man mellan upplåtelse och överlåtelse. När lägenheten säljs för första gången så kallas det för upplåtelse. När den första ägare i sin tur säljer bostadsrätten så kallas det för överlåtelse. För att upplåtelse, respektive överlåtelse, ska kunna ske så krävs skriftliga avtal. Om man tecknar ett avtal innan bostaden är klar så kallas detta för förhandsavtal. Vissa föreningar får ta ut en avgift vid försäljning. Hur en sådan avgift ska beräknas måste finnas angivet i föreningens stadgar.

Som innehavare av en bostadsrätt betalar man ingen hyra. Däremot betalar man en insats till bostadsrättsföreningen. Storleken på denna insats ska alltid finnas angiven i föreningens ekonomiska plan. Uppgifterna finns registrerade hos Bolagsverket. Denna statlige myndighet hanterar bland annat företagsregistreringar och tar emot årsredovisningar. När du är innehavare av en bostadsrätt så innebär det att du har du kan påverka vilka som väljs in i bostadsrättsföreningens styrelse.

Vidare är du med och väljer revisor och bestämmer hur mycket årsavgiften till föreningen ska ligga på. Men viktigast av allt är kanske att du kan vara med och påverka hur huset ska skötas. Varje år har bostadsrättsföreningen en stämma. På stämman fungerar det så att varje bostadsrätt har en röst. Den styrelse som väljs ansvarar under det kommande året för bostadsrättföreningens ekonomi. Vidare är styrelse ett verkställande organ. Bostadsrättsföreningen är skyldig att spara pengar för att kunna utföra vissa typer av reparationer. Likväl ser verkligheten ofta ut på ett annat sätt och många bostadsrättsföreningar är tvungna att låna pengar för att finansiera sådana typer av utgifter.

Bostadsrättföreningarnas ekonomi är en av de viktigaste sakerna som du ska studera när du letar efter en lägenhet. Ett gott råd är att läsa föreningens årsredovisning. Nöj dig inte bara med föregående årsredovisning utan titta några år tillbaka i tiden. Vidare ska du även läsa de föreningens stadgar. En god idé, för dig som är intresserad av en bostadsrätt i ett visst hus, är att tala med någon av föreningens medlemmar, gärna någon som sitter i styrelsen. Det är vanligt att bostadsrättsföreningarna runt om i Sverige är anslutna till en riksorganisation. HSB och Riksbyggen är två kooperativa organisationer där medlemmarna deltar i verksamheten.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress