Fastighetsmäklare och Lägenheter

April 21, 2008

Andrahandskontrakt

Filed under: — admin @ 11:17 pm

Andrahandskontrakt. Ett andrahandskontrakt är en typ av civilrättsligt avtal. Civilrätten är en omfattande del av juridiken och har flera olika underavdelningar, däribland allmän fastighetsrätt, avtalsrätt, immaterialrätt och sakrätt. Ett andrahandskontrakt är ett dokument som reglerar hyra av en viss bostad då den som hyr inte äger bostaden, utan istället har ett förstahandskontrakt. Det finns flera saker som bör finnas med i ett andrahandskontrakt. De viktigaste punkterna är vilka avtalsparterna är, det vill säga den som hyr bostad i första hand och den som hyr den i andra hand.

Vidare ska det på ett andrahandskontrakt finnas information om hur mycket andrahandshyresgästen ska betala i hyra. Det är också mycket viktigt att hyresbeloppet specificeras. Kontrollera ifall, el, TV-licens och kabel-tv, trappstädning och eventuella avgifter för garage är inkluderade i hyresbeloppet. En annan mycket central punkt i ett andrahandskontakt är avtalstiden. Det är viktigt att vara medveten om att andrahandshyresgästen inte får överlåta bostaden till någon tredje part, utan att ett sådant tillstånd givits. Innan du skriver på ett andrahandskontrakt ska du alltid kontrollera ifall hyran verkar skälig. Detta gör du enklast genom att surfa runt på olika bostadssajter för att kolla vad det kostar att hyra liknande objekt i samma område.

Om du är intresserad av att hyra ut din bostad i andrahand så ska du alltid ta kontakt med bostadens ägare. Det kan vara en hyresvärd eller en bostadsrättsförening. För att hyra ut din bostad i andrahand kan du nämligen vara tvungen att få ägarens godkännande. Du ska också vara medveten om att det är innehavaren av förstahandskontraktet som hålls ansvarig för bostaden inför hyresvärden. När man formulerar ett andrahandskontrakt så ska det finnas med en punkt som tydliggör att andrahandsuthyraren endast får använda bostaden för just bostadsändamål. I andrahandskontraktet ska det också finnas information om själva bostaden.

Det kan exempelvis vara hur många rum som det finns i bostad, vilken uthyrningsadress som gäller samt hur många kvadratmeter som bostaden omfattar. En vanlig fråga när det gäller andrahandsuthyrning är huruvida bostad är möblerad eller inte. Vanligt är att man som hyresgäst i andrahand får betala en extra summa, utöver själva hyran, för hyran av möbler. Den som hyr ut sin bostad i andrahand ska således göra inventarielista. Denna lista ska sedan bifogas till andrahandskontraktet. Om du som andrahandshyresgäst har tillfogat skada på inventarierna så är det brukligt att du får betala en ersättning.

Att skaffa sig en möblerade andrahandslägenhet kan vara en god idé om man just flyttat hemifrån eller endast tänker att bo i en stad under en mycket begränsad tid. Du slipper köpa en massa dyra möbler. När du hyr en bostad i andrahand kan du förbereda dig på att du kan komma att få betala en deposition. Kom dock ihåg att du ska begära tillbaka denna summa efter att bostaden har blivit besiktigad och godkänd. I ett hyreskontrakt ska det finnas information om huruvida andrahandshyresgästen får måla om eller tapetsera i bostad.

För att få tag på ett andrahandskontrakt ska man vara aktiv i sitt sökande efter bostad. Det finns flera bra sajter på Internet för dig som letar efter ett andrahandskontrakt. Några av dessa är HyraRum, Bostad Direkt och HyrBostad. I regel är det svårast att få tag på bra andrahandsbostäder i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men man ska också komma ihåg att det är här som omsättningen på objekt är som störst. Ibland kan det vara så att du måste uppfylla vissa kriterier för att få tag på ett andrahandskontrakt. För att exempelvis få tag på en studentlägenhet i andrahand krävs det att du själv är student. Vidare kan det finnas saker som försvårar ditt sökande. Detta exempelvis om du är rökare eller har husdjur.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress